Klimatekniske løsninger til dansk erhvervsliv

CS Klimateknik leverer klimatekniske løsninger i form af decentrale produkter som varmeventilatorer, fancoils og køleaggregater samt centrale produkter som luftbehandlingsaggregater til store dele af det danske erhvervsliv.

Alle bygninger stiller, jf. formål og funktionalitet, unikke krav til luftkvalitet. Nogle steder er der altid mange mennesker, andre steder kun i perioder. Antallet af og besøgsmønstret for bygningens brugere spiller sammen med kravene til komfort, renhed, temperatur, støj og vedligehold en afgørende rolle for valg af løsning.

Miljøhensyn, økonomi, kapacitet, bygningsmaterialer, pladskrav og eventuelle arkitektoniske begrænsninger har ligeledes stor indflydelse på, hvilken type af HVAC-anlæg, der passer til opgaven.

 

Denco Happel forhandler