HVAC løsninger til IT sektoren

Kritiske processer kræver præcis klimakontrol

I dag er de fleste industriprocesser IT-kontrollerede. Datasikkerhed, sikkerhedsstrømforsyninger og fejlsikker hardware har topprioritet. Vores præcise klimakontrolsystemer er ikke kun med til at spare på strømmen, men fungerer også med meget høj driftsikkerhed. Dette er muligt fordi energiøkonomisk klimakontrol ofte kræver teknisk enkle løsninger. Og teknisk enkle løsninger er med til at sikre mod IT-nedbrud.

CAD understøttet design

Vores CAD software støtter ingeniører og arkitekter i optimal design af et computercenter eller et serverrum. Vores designsoftware hjælper dig med at budgettere dine driftsomkostninger på en sikker måde.

Kompakte enheder

Hver kvadratmeter tæller. Derfor er vores enheder til klimastyring designet ud fra minimale krav til pladsforbrug. De modulopbyggede enheder er optimeret til at skulle indgå sammen med typiske rack opbygninger.

Elektronisk kontrol moduler

Præcis klimakontrol kræver også præcis closed-loop kontrol. Vores elektroniske kontrolmoduler sørger for overholdelse af specificeret temperatur og luftfugtighed. Derudover overvåger de vigtige komponenter. Veldesignede displays sørger for hurtigt overblik over udstyrets tilstand og aktuelle driftsstatus.

 

Klimateknik til svømmehaller