Sterilt indeklima med filtrering af hele hospitalsområdet

Løsninger fra CS Klimateknik overholder ikke blot de strenge krav, der er til ventilation og luftfiltrering i et hospital, men strækker sig også ud over kravene. Det skyldes blandt andet filtersystemer fra Delbag®, der er designet, så kimlommer ikke kan udvikle sig indenfor.

 

Rekonvalescens af patient, samt beskyttelse af besøgende og personalets sundhed, har topprioritet på hospitalerne. Ganske vist blev desinfektion og rengøringsjob på hospitaler allerede defineret i kravene for 100 år siden, men sammenlignet med tidligere tider er den luft, der omgiver os i dag, langt mere forurenet, f.eks. på grund af mere trafik på vejene og byggeaktivitet.

 

DencoHappel imødegår systematisk denne udvikling med sin udvikling af specifikke højeffektive filtre til separation af røggas, giftige partikler, virus og andre farlige stoffer, der bæres i luften. Som et resultat af denne filtrering, kan forurenende stoffer ikke engang nå hospitalets ventilationsanlæg.

 

Effektive filtersystemer er ligeledes nødvendige for luftstrømmen på hospitaler. Kritiske områder som kirurgi og instrumentborde, intensivafdelingen og fødegangen skal være særligt beskyttet. Anæstesigasser og smitsomme mikrober skal pålideligt filtreres fra, ligesom administration og fællesrum, med undtagelse fra det generelle klimaanlæg, kræver en meget effektiv luftfiltrering.

 

DencoHappels løsninger opfylder med 100% sikkerhed alle krav. For det første fordi vores omfattende filterprogram giver mulighed for problemfri luftfiltrering - præcis harmoniseret til det enkelte område og derudover med minimalt, energibesparende trykfald. For det andet er Delbag® filtersystemer kontrueret på en sådan måde, at snavs og kimlommer ikke kan udvikle sig inde i systemet.

 

 

 

 

Sundt klima for patient og personale

  • Sterilt indeklima med filtrering af hele hospitalsområdet

  • Meget effektive filtersystemer
  • Specifik filtermedie til intensivafdeling
  • Differentieret konfiguration af indblæsning og luftstrømme
  • Energibesparelser ved minimale trykfald
  • Rensning af røggas, sodpartikler, bakterier, vira, svampesporer mm. fra luften