Klimabeskyttelse, omkostningsbevidsthed, og ikke mindst energibesparende regulativer står i kontrast til stigende forventninger til komfort, sikkerhed og kommunikationsteknologi i bygninger. Bæredygtige bygningskonstruktioner forsoner disse krav. Løsninger fra DencoHappel sparer energi.

 

Varmegenvinding ved ventilationsanlæg i store bygninger

Det nye bygningsreglement BR 2015 gældende fra 1. januar 2016 har medført en skærpelse af kravene til bygningsdriften og dermed også til driften af luftbehandlingssystemer. Der stilles således strengere krav til systemernes energieffektivitet samt krav om bedre varmegenvinding i ventilationsanlæg.

Vores løsninger matcher fuldt ud kravene i BR 2015

Alle vores løsninger er opbygget efter moderne energieffektive standarder, der fuldt ud matcher kravene i det nye bygningsreglement.

Derudover leverer vi til vores centrale anlæg et bredt program af moduler til varmegenvinding, der ligeledes kan tilpasses de skærpede krav.

Endvidere skal ventilationsanlæg udføres med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 70%. Virkningsgraden skal være målt i henhold til DS/EN 308. Kravet kan dog fraviges, når afkastningsluftens overskud af varme ikke på rimelig måde kan udnyttes. Varmegenvinderen kan kombineres med en varmepumpe til varmegenvinding. Denne skal have en COP på minimum 3,6 i opvarmningstilstand.

Store krav til opbygning af ventilationsanlæg

De nye grænseværdier stiller store krav til opbygningen af ventilationsaggregaterne og ikke mindst til den medfølgende dokumentation for ventilationsanlæg. De integrerede varmegenvindingssystemer i DencoHappels centrale ventilations-aggregater kan pga. den store fleksibilitet i designfasen af aggregaterne nemt tilpasses, så de opfylder de nye krav til energioptimeret drift og varmegenvinding.

DencoHappel (tidl. GEA) kan tilbyde alle gængse varmegenvindings-metoder samt en yderst pålidelig dokumentation for de opnåede genvindingsgrader.

Varmegevindingssystemer

  • Krydsvekslere, dobbelt krydsvekslere eller modstrømsvekslere - Genvindingsrater på mere end 80%
  • Rotorvekslere i mange varianter og størrelser - Genvindingsrater på mere end 80%
  • Heat-Pipe til alle aggregatstørrelser - Genvindingsrater på mere end 80%
  • Nyt væskekoblet batterisystem - Med integrerede ventilarrangementer og automatik kan der opnås varmegenvingsrater op til 80%

*Ovenstående genvindingsrater er alle ved lige luftmængder ud og ind