Central luftbehandling

Produkter til ethvert formål

Kravene til ventilationsaggregater til luftbehandling varierer meget. Derfor tilbyder CS Klimateknik i samarbejde med DencoHappel forskellige typer, der passer lige nøjagtigt til hvert enkelt projekt.

 

Central luftbehandling - Når der er behov for at tilføre frisk, opvarmet, nedkølet, affugtet og/eller renset luft til flere samtidige lokaliteter i en bygning, tilbyder vi som regel en central løsning, der som navnet antyder, placeres centralt i et teknikrum i bygningen eller udendørs. Anlægget forsyner og udlufter de forskellige zoner via et omfattende ventilationskanalsystem med indblæsning og udsugning.

 

Valg af produkt - Ovenstående diagram giver en vejledning i hvilket produkt der skal vælges afhængig af m³/h behovet til luftbehandling.

 

Maksimal driftssikkerhed

DencoHappel præfabrikerede aggregater sikrer en kvalitet, der overgår kvaliteten af de anlæg, der bygges op helt fra bunden påinstallations-stedet.

Hurtig og fejlfri installation

Fordi anlæggene består af en eller flere færdigproducerede enheder, kan installationen gennemføres hurtigt og fejlfrit. Den enkle samlemetode af sektionerne sikrer en præcis og ensartet kvalitet.

Bæredygtighed

DencoHappel sætter med sine løsninger nye standarder for energibesparelser gennem effektiv varmegenvinding og optimeret drift med højeffektive varmegenvindingskomponenter, ventilatorer og motorer.

Multifunktionelle systemer

Mange luftbehandlingsfunktioner og stor kapacitet i én og samme løsning.

Enkel integration til central overvågning

Alle centrale enheder med MATRIX®-automatik kan uden problemer via diverse kommunikationsmoduler integreres med alle gængse CTS-anlæg.