COM4® kompaktaggregat

Den nye generation af kompaktaggregater

DencoHappel (tidligere GEA) har videreudviklet COM4 konceptet, så det udover aggregater med rotorveksler nu også er muligt at vælge almindelige krydsveksler samt modstrømsvekslere. I det nye koncept kan man endvidere vælge imellem fabriksmonteret automatik samt løsninger uden automatik.

 

Lave totalomkostninger over hele livsforløbet

Rådgivende ingeniører, arkitekter og udviklere kan drage fordel af et hurtigt, enkelt og pålideligt systemdesign vha. Lplus software (certificeret af Eurovent) - i tillæg til korte leveringstider - er uvurderlige fordele i hver projektfase. Installation og opstart forenkles af plug-and-play-konceptet, de kompakte dimensioner af den prækonfigurerede installation.

Brugerne kan ikke kun nyde den behagelige rumluft, men også de lave driftsomkostninger. Der opnås optimal udnyttelse af termisk og elektrisk energi takket være den integrerede varmegenindvinding, ved anvendelse af roterende vekslere eller pladevarmevekslere samt tilhørende intelligent MATRIX kontrol-/reguleringssystem.

Beregning af levetidsomkostningerne ved hjælp af Lplus software

80 % af de samlede omkostninger ved et centralt luftbehandlingssystem i hele dets livscyklus stammer fra drifts- og energiomkostninger. Dette er langt mere end anskaffelsesprisen samt vedligeholdelse af sådanne systemer: kun 12% oprindelige investering, og 8% vedligeholdelse og bortskaffelse.

Den medfølgende Lplus designsoftware gør det muligt at beregne driftsomkostninger på forhånd. Denne software indeholder de årlige temperaturudsving for alle regioner i Europa. Beregningsmodellen anvendes af software baseret på Eurovent standarderne EN 1886 og EN 13.053 til bestemmelse af levetidsomkostninger.

Disse beregninger kan ikke kun tage hensyn til systemspecifikke data, den gennemsnitlige belastning situation og energipriser - men også virkningerne af renter, prisstigningstakter og placeringsfaktorer.

Dette giver dig mulighed for at udføre omfattende beregninger uden at du skal forlade dig på usikre estimater.

 

Download dokumentation

 

COM4plus

Findes i 7 størrelser CL10 - 70.

Luftmængder fra 1.600 m³/h til 16.200 m³/h.

 • Horisontal 2-plans model designet til indendørs eller udendørs installation.
 • Varmegenvindingssystem med enten rotor- eller krydsveksler.
 • ECOROT (rotorveksler), genvindingsfaktor h max. 89 %, ECOPLAT (krydsveksler), genvindingsfaktor h max. 81 %
 • EC kammerventilatorer for trinløs regulering.
 • Eftervarmer/køler installeret som tilbehør i aggregatet eller i ventilationskanalen.
 • MATRIX automatiksystem kan leveres integreret i COM4plus aggregatet.

 

COM4mini

Findes i 3 størrelser CC20 - 60.

Luftmængder fra 600 m³/h til 2.200 m³/h.

 • Horisontal 2-plans model designet til indendørs eller udendørs installation.
 • Varmegenvindingssystem med modstrømsveksler ECOPLAT, genvindingsfaktor h max. 93 %.
 • EC kammerventilatorer for trinløs regulering.
 • Eftervarmer/køler installeret som tilbehør i ventilationskanalen.
 • GEA MATRIX automatiksystem kan leveres integreret i COM4miniaggregatet

 

COM4top

Findes i 5 størrelser CQ15 – 65

Luftmængder fra 750 m³/h til 6.500 m³/h.

 • Opretstående side-ved-side model til indendørs installationer.
 • God energiudnyttelse ved brug af ECOPLAT krydsveksler med genvindingsfaktor h max 85 %.
 • EC kammerventilatorer for trinløs regulering.
 • Eftervarmer/køler installeret som tilbehør i ventilationskanalen.
 • MATRIX automatiksystem kan leveres integreret i COM4top aggregatet.