Decentral luftbehandling

Decentrale produkter til ethvert anvendelsesformål

DencoHappel tilbyder et stort antal forskellige decentrale produkter, der kan tilfredsstille kravene til ethvert anvendelsesområde. Produkterne fås i mange forskellige udførelser.

Selvom produktprogrammet er særligt udviklet til eksklusive butikker, levnedsmiddelbutikker, idrætshaller og industribygninger, kan DencoHappel tilbyde decentrale systemer til luftbehandling af mange individuelle objekter. Programmet omfatter varmeventilatorer, kombinerede luftvarme- og køleaggregater, varmelufttæpper samt tagventilatorer.

 

Decentral luftbehandling - Decentral luftbehandling dækker over vores kompakte stand-alone løsninger, der installeres lige over eller ved det sted, hvor der er behov for køling, opvarmning, udsugning eller affugtning. I forhold til centrale anlæg fylder de decentrale systemer mindre, de er mere enkle og kræver for det meste ikke installation af yderligere ventilationskanaler.

Decentral luftbehandling i kombination med central luftbehandling

De decentrale luftbehandlingsenheder kan også indgå som en del af en central luftbehandlingsløsning i områder, hvor man har individuelle varme- eller kølebehov kombineret med et krav om luftskifte i rummet. Til disse løsninger leveres en intelligent styring, der fungerer optimalt i kombination med styringen af det centrale luftbehandlingsanlæg.

Varmelufttæpper skærmer døre og indgangspartier

Vores varmelufttæpper afskærmer effektivt døre og indgangspartier for tilfældig strømning af kold eller varm luft. Varmeluftstæpperne udmærker sig ved at forbinde multifunktionel komfort med højeste driftsøkonomi og effektivitet.

Mange forskellige produkter på samme styringssystem

Mangfoldigheden i vores program af decentrale komponenter betyder, at man altid vil være i stand til at finde lige netop det produkt, der påkræves til den specifikke individuelle opgave. Selvom man har valgt flere forskellige produkter, kan de nemt tilsluttes til ét fælles køle- eller varmesystem og alligevel have den samme intelligente MATRIX®-styring.

Komponenterne udmærker sig ved at være multifunktionelle og kan for de flestes vedkommende anvendes til følgende luftbehandlingsopgaver:

  • Filtrering.
  • Opvarmning.
  • Køling.
  • Tilførsel af udeluft.
  • Udsugning (kun ved tagventilator RoofJETT)

 

Stort tilbehørsprogram med let montage og flot design

Til de decentrale komponenter findes der - udover automatikken MATRIX® - et varieret tilbehørsprogram, som medvirker til en lettere montage på installationsstedet. Ved synlig montage kan komponenten forsynes med arkitektoniske designpaneler. Det betyder, at komponenten nemt kan indpasses i bygningens øvrige interiør. Nogle komponenter kan nedfældes i et integreret skinneloftsystem, så kun de nødvendige lufttekniske elementer er synlige.

Intelligent styring – enkeltvis eller i et netværk

MATRIX® er navnet på den automatik, der kan benyttes til intelligent styring og regulering af DencoHappel® decentrale løsninger. MATRIX® indeholder funktioner til styring af tre ventilatorhastigheder, ventiler samt forudindstilling af temperatur og ventilatorhastighed.

Til klimatisering af større lokaler muliggør MATRIX® sammenkoblingen af op til 16 individuelle aggregater i et samlet netværk, hvor alle enheder kan styres som en samlet løsning fra en enkelt betjeningsenhed.

Med MATRIX® er det endvidere nemt at integrere de decentrale løsninger med andre systemer til bygningsautomatik via åbne netværk som fx LON. Løsningen kan sættes op til at generere drifts- og alarmrapporter, der kan være praktiske i forbindelse med service og optimering.